02 2587 1212 / Fax:02 2592 6210                                                                                               新北市樹林區俊德街19號

竹杖長刀

SJG1002 NTD22,000

日本從明治時期開始頒布了一系列禁止武士攜帶刀械的命令,試圖要終結這個行之一千多年的傳統習俗,部分武士私下將武士刀藏於表面看似無害的木杖或竹杖內,為的就是能繼續持有象徵的武士精神的武士刀。漢威竹杖長刀鋼材採用高碳鋼手工摺疊鍛造、局部淬火、覆土燒刃。

Length: 100cm
Blade: 70cm
Handle:29cm
Weight:823g
HRC: 50~55