02 2587 1212 / Fax:02 2592 6210                                                                                               新北市樹林區俊德街19號

菱形佩劍

SUG2203 NTD18,000

菱形佩劍是16、17世紀文藝復興時期的軍用劍。由於相對較輕可以快速揮動,它在平民間非常流行,也優於同時期的其它佩劍。這款佩劍,既可以砍劈,也可以刺戳。菱形佩劍通常是用劍與盾格鬥時的選用武器。我們的菱形佩劍基於德國原品,外觀漂亮,且重心良好。
“掠翼式”護手為手提供極好的保護,並且劍刃的幾何形狀使其在砍劈和刺戳都有傑出的表現。練習菱形佩劍與鋒利款菱形佩劍有相同的護手部分,不過裝配以格鬥款劍刃,以求安全性。菱形佩劍在劍與手盾及劍與匕首的格鬥中都越發受到許多文藝復興團體中各階級支持者的歡迎。

Length: 96cm
Blade: 76cm
Handle:14cm
Weight:1134g
HRC: 48~52