02 2587 1212 / Fax:02 2592 6210                                                                                               新北市樹林區俊德街19號

雕刻盔甲人

MUC2136 NTD55,000

依據16世紀後半時期的歐洲盔甲等比例縮小為1/3複製而成,以拋光不銹鋼板製成,配上黑漆木制底座。每片鎧甲都以純手工鉚接並按嚴格品質標準製造。一套鎧甲人將會成為您家居裝飾中的亮點。 騎士精神,長相左右。身著閃亮盔甲的騎士,經常被形容成婚禮上的新郎。每個新娘都希望丈夫一生都像騎士一樣的忠誠與勇敢,永遠保護愛妻。以盔甲人作為新婚賀禮,寓意新娘將永遠被忠誠勇敢的騎士所守護,擁有一段美滿幸福的婚姻。

Length: 67cm
Weight:4200g