02 2587 1212 / Fax:02 2592 6210                                                                                               新北市樹林區俊德街19號
蒙特利劍 SUG1049 奧利弗 克倫威爾(1599—1658)是英國內戰時期及之後英國歷史上的強勢人物。在此期間他從騎兵上尉軍銜升為英國君主的保護者。據說他的劍是在1649年DROGHEDA戰役中佩戴的,非
Price: NTD22,000
菱形佩劍 SUG2203 菱形佩劍是16、17世紀文藝復興時期的軍用劍。由於相對較輕可以快速揮動,它在平民間非常流行,也優於同時期的其它佩劍。這款佩劍,既可以砍劈,也可以刺戳。菱形佩劍通常是
Price: NTD18,000